Konfiguracja skanowania E-Mail - dodanie nowego odbiorcy (Konica Minolta)

Z tego poradnika dowiecie się jak dodać nowego odbiorcę skanowanych dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail. Korzystając z panela dotykowego

1. Z głównego Menu kserokopiarki wybieramy "Narzędzie"

1

2. Pozycja 1 - Rejestracja skróconego użytkownika/skrzynki użytkownika

2

3. Wybieramy Utwórz skrócony adres

3

4. Wybieramy Książka adresowa (publiczna)

4

5. Wybieramy E-mail

5

6. W polu nazwa wpisujemy nazwę wyświetlaną w sekcji skanera na kserokopiarce (nazwa na przycisku). 

6.5

Klikamy na Indeks i zaznaczamy:

8

Nasz odbiorca będzie wtedy na pierwszej stronie w ulubionych odbiorcach. Przechodzimy na drugą podstronę:

8-6

klikamy Adres e-mail i wpisujemy adres na który mają być przesyłane zeskanowane dokumenty (e-mail odbiorcy)

9

7. Po wpisaniu zatwierdzamy OK. Następnie zatwierdzamy całość wpisu. Nasz odbiorca został dodany, możemy już przesyłać skany.