Sprawdzenie adresu IP kopiarki (Konica Minolta)

1. Na panelu przechodzimy do ekranu głównego "Home" home

2. Naciskamy opcję "Narzędzie"

11

3. Przechodzimy do "Informacje o urządzeniu"

23

4. Adres IPv4 to adres IP naszego urządzenia

3-3