Ustawienie statycznego adresu IP dla kopiarek Konica Minolta z poziomu Panela Dotykowego

1. Na panelu naciskamy "Home" home

2. Wybieramy opcję "Narzędzie".

1

3. Przechodzimy do Ustawień administratora

2

4.Wpisujemy hasło administratora. Domyślne hasło w modelach C224/364/454/554/654/754 to 1234567812345678. Jeśli mamy starszy model kopiarki np. C220/280/360 to domyślnym hasłem administratora jest 12345678. Klikamy OK.

3

5. Wybieramy "Ustawienie sieci".

4

6. Następnie "Ustawienia TCP/IP".

5

7. Przechodzimy do konfiguracji IP wybierając "Ustawienia IPv4".

6

8. 1 - Wprowadzamy żądany adres IP naszego urządzenia. Musi to być adres z naszej puli sieciowej, oraz musi być "wolny" czyli niezarezerwowany przez inne urządzenie sieciowe. np 192.168.0.150

    2 - Wprowadzamy maskę podsieci, np. 255.255.255.0

    3 - Wprowadzamy bramę naszej sieci np. 192.168.0.1

7

Aby sprawdzić jaką pulą adresów IP dysponuje nasza sieć należy uruchomić "wiersz polecenia" w systemie Windows. Aby to zrobić proszę kliknąć na "Start" i odszukać wiersz poleceń lub wpisać w wyszukiwarce szukajka komendę cmd

9. W wierszu poleceń wpisujemy komendę ipconfig

1_1

10. Wiersz poleceń zwróci nam wartości jak poniżej lub podobne:

2_2

1 - Połączenie Ethernet (przewodowe), jeśli nasz komputer (zazwyczaj stacjonarny) podłączony jest do sieci kablem wtedy bierzemy pod uwagę te połączenie przy konfiguracji.

2 -  Adres IPv4 to IP naszego komputera (nie drukarki) wskazuje nam pulę z jakiej możemy wybrać IP dla naszej kopiarki np. 192.168.0.10 czyli zmieniamy tylko końcówkę. Subnet Mask (maska podsieci) oraz Default Gateway (brama domyślna) pozostawiamy bez zmian i przepisujemy do urządzenia.

3 - Połączenie Wireless (bezprzewodowe), jeśli nasz komputer (zazwyczaj laptop) podłączony jest do sieci bezprzewodowo wtedy bierzemy pod uwagę te połączenie przy konfiguracji.

4 - Analogicznie jak w podpunkcie 2.  Adres IPv4 to 192.168.101.178 dlatego dla naszej kopiarki możemy ustawić adres IP np. 192.168.101.200 Subnet Mask (maska podsieci) oraz Default Gateway (brama domyślna) pozostawiamy bez zmian i przepisujemy do urządzenia.

UWAGA: Przed wprowadzeniem wybranego przez nas adresu IP dla kserokopiarki należy sprawdzić czy adres ten nie jest już używany przez inne urządzenie. Sprawdzenia dokonamy poprzez polecenie ping w Wierszu poleceń.

11. Wpisujemy polecenie ping oraz wybrany przez nas adres 

32

12. Jeżeli konsola zwróci nam "Request timed out"...

42

lub: "Destination host unreachable..."

72

oznacza to że adres IP którego chcemy użyć jest poprawny i nie zajęty przez żadne inne urządzenie w naszej sieci. Możemy go użyć.

12. Jeśli jednak odpowiedź to "Reply from..." oznacza to że adres jest już zajęty przez inne urządzenie. Musimy znaleźć inny wolny adres dla naszego urządzenia np. kolejny 192.168.0.11 i powtarzamy polecenie ping. 

52